Разпис на учебните занятия - в електронна среда - ОКС "магистър"

Разпис на учебните занятия - в електронна среда - ОКС "магистър" 18.05.2020

МК Растителна защита (прием Добрич) ДОВО/СОВО/ДПН 

МК Устойчиво природоползване и екологичен туризъм

MK Екология на селищни системи - График за провеждане на неизведените учебните занятия - 

МК Финансов мениджмънт и счетоводство - задочно обучение

Международен МК Растителна защита (Plant Medicine)

МК Растителна защита ДПН-ДОВО-задочно - прием 2019/2020

МК Растителна Защита ДПН-СОВО-редовно обучение - прием 2019/2020

МК Декоративни растения и ландшафтен дизайн

МК Земеделска техника

МК Управление на туризма

МК Минерално хранене и торене

МК Растителна защита СОВО/ДПН, задочно обучение

МК Лозарство с основи на винарството ДПН/ДОВО

МК Лозарство с основи на винарството СПН/СОВО