Разпис на учебните занятия от 10.05.2021 г.

Разпис на учебните занятия от 10.05.2021 г. 28.04.2021

Уважаеми колеги,

В съответствие със Заповед № РД16-504/19.04.2021 г. на Ректора на Аграрния университет, дните от 30.04.2021 г. до 09.05.2021 г. ще бъдат неучебни и неработни.

Учебният процес ще продължи присъствено от 10.05.2021 г. с провеждане на практическите занятия по приложения разпис.

Аграрен туризъмАграрна икономикаАграрно инженерство
Агрономство (Декоративно градинарство)Агрономство (Лозаро-градинарство)Агрономство (Полевъдство)
Агрономство (Растителни биотехнологии)Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)Бизнес икономика
Екология и опазване на околната средаЗооинженерствоЗооинженерство с информационни технологии
Растителна защита