Регионални форуми "Влез в предизвикателството!"

Регионални форуми "Влез в предизвикателството!" 30.11.2018

Влез в предизвикателството! е еднодневна интерактивна среща на Център „Ринкър“ с млади хора, които имат намерения или интерес към предприемачеството и устойчивите социални проекти.

Може да участвате, като екип или индивидуално, като в него ще срещнете местни успешни предприемачи, треньори и ментори от нашата и други обучителни и акселераторски програми, колеги със сходни идеи и стремежи. През деня ще бъдат организирани както обучителни сесии, така и индивидуална работа на екипите по вашите начални бизнес идеи. Денят ще завърши неформално на по бира.

За регистрация: Участието е свободно, но изисква регистрация

Може да дойдете на форум, дори да не живеете в града, където той ще се състои: https://goo.gl/vQQye4 

  • Локация: Limacon Event Centre, Пловдив
  • Кога: 10.01.2019 от 9:30 до 15:00

ryc-new-1.png#asset:4509


След еднодневната среща, програмата продължава с:

"Миксер" е следващ етап от акселераторската програма. Това е тридневен лагер, който ще даде възможност на избрани 120 участници да продължат да работят върху идеите си, да получат обратна връзка за тях, да се срещнат с успешно завършили акселераторски програми на "Ринкър".

Акселератор

Акселераторът е последната стъпка преди да се изправите пред нашето жури, което ще определи четирите екипа, които ще получат по 20 000 лв. безвъзмездно стартово финансиране.

В рамките на 6 много интензивни дена ще се фокусираме върху бизнес моделирането на вашите идеи, проверката на тяхната пазарна приложимост, шлифоването на вашите презентационни умения и подготовката на бизнес план за инвеститори. По време на акселератора ще разгледаме и финансовия план за първата година от стартирането на вашите компании, като и управленските умения, които ще са ви нужни, за да структурирате и управлявате вашият бизнес.

Rinker Youth Challenge е най-новата акселераторска програма на Център „Ринкър“ към Фондация BCause с подкрепата на Citi Foundation. Тя цели да подкрепи развитието на предприемачески светоглед и лидерски умения сред младите хора - стартиращи предприемачи. Очакваме над 500 младежи да вземат участие на различните етапи от програмата и да излязат с нови знания, нови приятелства и без никакъв страх от бизнес планиране и публично говорене!