​Стажантска програма Интерагри България

​Стажантска програма Интерагри България 31.01.2019

Интерагри България е единствен официален вносител на земеделска и строителна техника с марката New Holland за България. В стремежа си да предоставя качествени комплексни бизнес решения на своите клиенти, компанията представлява още добре познатите премиум марки за прикачен инвентар - Gregoire Besson, Kinze, Caffini, Agrojet, Cochet, Provitis. Интерагри България се стреми към изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения със своите клиенти и партньори, като предлага интегрирани бизнес решения за земеделието с гарантирано висококвалифицирано обслужване.

Стратегия за разрастване

В стремежа си да задоволи всяка индивидуална потребност и да отговори максимално на нуждите на своите клиенти, компанията развива бизнеса си интензивно. За да бъде близо до своите клиенти, разполага с търговски представители във всички райони на страната, както и с 13 продажбено-сервизни комплекси в градовете София, Стара Загора, Благоевград, Враца, Плевен, Русе, Добрич, Бургас, Велико Търново, Харманли и Пловдив.

Корпоративна отговорност

Понастоящем в компанията работят повече от 70 човека, a само през 2018 г. броя на новопостъпилите в компанията е 33 души, което е показателно за темповете, с които се развива бизнеса на Интерагри. В стремежа си да изгради приятелска атмосфера и партньорски отношения в екипа, взаимоотношенията в компанията са основани на взаимен респект, доверие и открита комуникация. Интерагри България демонстрира желание за непрекъснато развитие на хората в компанията, като отчита индивидуалните потребности на всеки, така че да се чувства на мястото си, както и да има реален принос към успеха и развитието на компанията.

Стажантската програма на Интерагри България е целогодишна, платена, а продължителността и работното време са съобразени с индивидуалните възможности на всеки стажант. Интерагри търси отговорни, инициативни и проактивни млади хора, ориентирани към постигане на резултати и демонстриращи своя стремеж към развитие в дадената професионална област. Най-голямата ценност на стажантската програма се състои, в това че компанията предоставя възможност за обучение и придобиване на реални, практически познания в дадена професионална област. При успешно завършване на стажантската програма компанията предоставя сертификат, а на най-успешно представилите се дава възможност за професионална реализация в компанията.

ОТВОРЕНИ СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА

Стажант в „Сервиз и резервни части“ Изисквания към кандидатите:
 • Кандидатите трябва да са навършили 18 г.. 
• Да имат интереси в областта на сервизна дейност и обслужване, за предпочитане е да бъдат студенти в началните курсове или последни години в професионални гимназии 
• Да имат желание да учат и да се развиват
 • Да имат познания по английски език

Как протича стажът в Интерагри България?

Всеки Стажант има свой ментор – Старши Сервизен специалист, към когото ще бъде прикрепен за времето на стажантската програма, през което ще има възможността да се запознае с бизнеса в реална работна среда, като подпомага сервизната дейност и в същото време придобива, както практически умения, така и теоретични познания за технологиите и машините. Менторът има ангажимента да осигури ползотворна работна среда, като следи за изпълнението на възложените индивидуални задачи. Работното време е гъвкаво, съобразени с учебния график на студента. Стажът е платен.

Кандидатствайте при нас!

Очакваме вашата автобиография придружена с кратка мотивация, която да отговаря на въпроса „Защо искам да започна стаж в Интерагри България?“ на: trainee@interagribg.com

Интерагри България АД
София 1592 Sofia Airport Center, 
бул. Христофор Колумб 64, Сграда