Стани част от технологичното семейство на АББ

Стани част от технологичното семейство на АББ 02.04.2019

Стажантска програма 2019 година.

Стани част от технологичното семейство на АББ

abb_web.jpg#asset:5190


Стажантската програма на АББ е насочена към студенти и млади специалисти, които искат да стартират своята кариера и да натрупат практически опит. 

Всеки стажант има ментор, който поставя задачите и помага в процеса на изпълнение. 

Също така АББ дава възможност на студентите да правят своите курсови и дипломни работи в компанията с поставяне на реални задачи и казуси.

Стажантски позиции

Клон Раковски

 • Инженер производство
 • Асистент в отдел Поддръжка
 • Стажант в отдел „Качество“
 • Асистент планиране на материали
 • Асистент в отдел „Логистика“
 • Асистент Счетоводство
 • Стажант в отдел Човешки ресурси
 • Административен  Асистент
 • Стажант в отдел „Складова наличност“
 • Машинен оператор
 • Стажант в отдел „Продукти за електроснабдяване ниско напрежение“
 • Стажант в отдел „Продукти за елекроснабдяване средно напрежение“

Клон Севлиево

 • Стажант в отдел „Доставка и Логистика“
 • Стажант в отдел „Поддръжка“
 • Асистент Планиране на материали
 • Асистент складов работник
 • Монтажник електрически елементи
 • Монтьор изпитване на електросъоръжения
 • Стажант в отдел „Човешки ресурси“
 • Стажант в отдел „Качествен контрол“

Клон Петрич

 • Инженер Качество
 • Стажант в отдел „Планиране на материали“
 • Стажант в отдел „Продукти електроснабдяване за ниско напрежение“

Клон София

 • Стажант в „Правен“ отдел

Клон Варна

 • Инженер на турбокомпресори

Клон  Пловдив

 • Стажант в отдел „Планиране и Снабдяване“
 • Стажант  „Организатор производство“
 • Стажант „Монтажник на термо сензори“

Ние предлагаме:

 • Лятна стажантска програма с ментор по време на целия период на стажа.
 • Онлайн курс по английски език.
 • Заплащане и трудов договор.
 • Социални придобивки и осигурен транспорт.
 • Възможност за писане на курсови и дипломни работи.
 • Възможност за почасова работа след приключване на стажа.

Ако някоя позиция представлява интерес за вас, моля изпратете своята автобиография на bg-careers@abb.com 
или се или се обадете на телефон 032/ 348 753