Студентски стаж/практика в лозарството по склоновете на Сакар планина

Студентски стаж/практика в лозарството по склоновете на Сакар планина 28.01.2019

Росалеа ООД е със седалище в гр. Харманли. Нашите новосъздадени лозови насаждения се намират в землището на с. Шишманово и се простират на 100 декара в един от най-емблематичните лозаро-винарски региони на страната. За сега работим със сортовете: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира, Шардоне, Мавруд и Рубин.

Предлагаме на студентите от всички курсове възможността да се присъединят към нас за провеждане на своя стаж/практика през лозарския сезон на 2019 година.

В течение на този сезон основни операции на лозето, в които студентите ще могат да се включат, ще бъдат:

  • Зимна резитба;
  • Лятна резитба;
  • Привързване на леторастите;
  • Мониторинг на болести и неприятели, и растително-защитни мероприятия;
  • Почвено и листно торене;
  • Взимане на решения относно обработките на почвата; 
  • Работа по подпорната конструкция;
  • Планиране на бъдещо засаждане; дренажи и отводнителни системи;

В допълнение можем да организираме посещения и обмяна на опит с други гроздопроизводители в региона и страната, както и посещения на винарски изби с дегустации.

Нашата работа е неразривно свързана с кални ботуши и прашни ръце, и се провежда ежедневно и изключително в реална среда. За нас лозарството е занаят, а лозар – професия. Затова не търсим персонал за обща селскостопанска работа и не дефинираме дейностите си като такива. Ние отдаваме значение и важност на грижата за всяка една лоза, а такава грижа може да се положи само от съзнателен и квалифициран лозар/работник/екип.

Нашето желание е да работим с кадри, способни да възприемат методиката на работа; такива, които биха искали да придобият умения и квалификация по отношение на лозарските дейности през сезона, да поемат отговорност за своите действия и да предвиждат и разпознават резултатите от тях. Не на последно място очакваме, че студентите ще допринесат за обогатяване на нашите способи и принципи на работа, ще добавят конструктивната си критика, ще дискутират по въпросите на отглеждането на лозата, ще споделят възгледите си относно устойчивото земеделие и опазване на околната среда.

Теренът, на който работим, е изключително разнообразен, което налага планиране на различни почвообработки в различните парцели, подбрали сме и голямо разнообразие на клонове от изброените сортове и комбинации с различни подложки – всичко това предлага възможности за залагане на опити и изготвяне на дипломна работа за заинтересованите.

Стремим се към една утопична цел – да създадем млад, амбициозен и нахъсан екип, с който заедно да експериментираме, наложим и утвърдим методика на работа в лозята и да я поддържаме ежегодно. Затова, след проведения стаж, имате възможност да останете при нас, ако работата ви удовлетворява.

За изпълнения стаж/практика се предвижда заплащане.

Обявата ще остане отворена за кандидатстване по време на целия лозарски сезон!

При интерес от ваша страна, изпратете ни CV на адрес: aneliya.pavlova@rosalea.bg
Анелия Павлова
Агроном
+359 898 310 530