Упражненията по дисциплината ОВОЩАРСТВО – ЗАДОЧНО обучение

Упражненията по дисциплината ОВОЩАРСТВО – ЗАДОЧНО обучение 09.01.2019

Упражненията по дисциплината ОВОЩАРСТВО – ЗАДОЧНО обучение, от специалностите:

ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО– IV курс: – Технология в овощарството 
                                                     -  Овощарство на ТСТ;                                                                    
ПОЛЕВЪДСТВО – V курс; 
РЗ – III курс;
АИнж. - II курс;
АИ - III курс,

ще започнат от 14.01.2019 г.
Упражненията ще се провеждат на УОП – с. Брестник.
Тръгване от гаража, в определения по програма ден и час.

                    От катедрата