Упражнения към катедра Лозарство

Упражнения към катедра Лозарство 12.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КАТЕДРА ЛОЗАРСТВО

за студентите редовно обучение, зимен семестър на учебната 2019/2020 г.

Упражненията със следните специалности:

  • Агрономство (Полевъдство)  - IV курс, дисциплина „Технологии в лозарството“
  • Агрономство (Лозаро-градинарство) - ІІІ курс, дисциплина „Основи на лозарството“
  • Агрономство (Тропично и субтропично земеделие ) - ІІІ курс, дисциплина „Основи на лозарството“
  • Аграрно инженерство - ІІ курс, дисциплината „Лозарство“
  • Растителна защита - ІІІ курс, дисциплина „Лозарство“

Започват от 24.09.2019г. и ще се провеждат в УОБ – с. Брестник.

Тръгване от гаража, в определения по учебната програма ден и час. 


  • Агрономство (Лозаро-градинарство)- ІV курс, дисциплина „Ампелография“ – започват от 16.09.2019 г. и ще се провеждат в УОБ – с. Брестник.

Тръгване от гаража, в определения по учебната програма ден и час.

  • Агрономство (Лозаро-градинарство) - ІV курс, дисциплина „Основи на винарството“,  започват от 24.09.2019 г. в 321 учебна зала на ЛГФ, в определения  по  учебната програма ден и час.