​Упражнения към катедра Овощарство

​Упражнения към катедра Овощарство 10.09.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Упражненията по следните дисциплини и специалности както следва:

ЛГ  – III курс (за дисциплината Основи на овощарството)

ЛГ – IV курс (за дисциплина Помология) 

ПОЛЕВЪДСТВО – IV курс (за дисциплината Основи на овощарството)
АТСЗ – IV курс - (за дисциплината Основи на овощарството на ТС)
А.Инж. - II курс – (за дисциплината Промишлени технологии в овощарството)

ще започнат от 24.09.2019 г.

Упражненията по описаните по-горе дисциплини към кат. Овощарство ще се провеждат на УОП – с. Брестник. Тръгване от гаража, в определения по програма ден и час.

Упражненията по Помология се извеждат в зала 334 на ЛГФ.

              Катедра Овощарство