Фонд научни изследвания обявява следните конкурси

Фонд научни изследвания обявява следните конкурси 12.08.2019

1. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год. | ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Срок за подаване на проектните предложения: 17 часа на 26.09.2019 г.

2. Конкурс „Българска научна периодика - 2019 г. " | ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Срок за подаване на проектните предложения: 17 часа на 26.09.2019 г.

3. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год. | ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Срок за подаване на проектните предложения: 17 часа на 25.09.2019 г.