25 години Тракийски университет

25 години Тракийски университет 14.04.2020

Уважаеми госпожи и господа,

През настоящата 2020 година отбелязваме 25 години от създаването на Тракийски университет – Стара Загора. Тракийският университет е приемник на дългогодишни традиции и история, които е наследил от самостоятелно съществувалите преди това Висши и полувисши учебни заведения в Стара Загора, Ямбол и Хасково. Нашият университет непрекъснато се развива и укрепва, утвърждава своите позиции и авторитет като образователна и научна институция в областта на медицинските, ветеринарномедицинските, аграрните, икономическите и техническите науки, екологията, педагогическите и социалните дейности. Той заема достойно място сред академичната общност в страната и в чужбина.

Особено ми е приятно, че нашият Университет отново става средище на научната мисъл. Учени от различни държави ще обменят информация за новости и постижения в различни области на науката.

От името на Организационния комитет имам удоволствието да Ви поканя официално за участие в Юбилейната научна конференция, която ще се проведе на 15 Май 2020 год. в курoрта Старозагорски минерални бани в близост до град Стара Загора.

Надяваме се на Вашето участие и вярваме, че настоящият научен форум ще създаде условия за ползотворни дискусии по отделните научни направления, възможности за създаване на контакти за участие в бъдещи научни проекти и среща с нови приятели.


За повече информация, посетете интернет страницата на конференцията.