25-ти научен колоквиум на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food"

25-ти научен колоквиум на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food" 21.12.2019

Покана за подаване на абстракти във връзка с предстоящ 25-ти научен колоквиум на тема: "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food", който ще се проведе на 8 - 9 юни 2020 г., в Лисабон, Португалия.

 Краен срок за изпращане на абстракти е 31 януари 2020 г.

 Регистрацията за участие ще започне през месец февруари 2020 г.

 Тези, от Вас, които бъдат одобрени за участие с устен доклад в основната сесия на колоквиума подлежат на реимбурсиране (т.е. ще им бъдат възстановени разходите за настаняване и пътни разходи), съгласно правилата за реимбурсиране на EFSA.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на Българския контактен център -http://focalpointbg.com/?news=1030 и на електронната страница на EFSA на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/call-abstracts-scientific-colloquium-25-coordinated-approach-assess.