IMRB International Summer school

14.02.2019

Първото издание на Международното лятно училище ще се проведе в Мезон Алфор, Франция в периода 3 – 5 юли 2019 г. и ще бъде посветено на влиянието на околната среда, като стрес фактор за развитието на хронични заболявания.

Обучението ще включва 4 основни сесии, както следва:

1) ролята на хранителния стрес при развитието на заболявания;

2) замърсяване и хронични заболявания;

3) молекулярни механизми на възпалението и

4) ролята на агенциите по околна среда и стартиращите предприятия в борбата с хроничните заболявания.

Обучението е подходящо на PhD студенти и докторанти. Максимален брой участници – 20.

Краен срок за участие - 15 март 2019 г.

Такса за регистрация: 100 Евро.

На избраните участници ще бъдат осигурени храна и хотелско настаняване (3 нощувки).

За повече информация, моля натиснете тук.