International Conference on Agricultural Science and Business 2019 (ICASAB 2019)

International Conference on Agricultural Science and Business 2019 (ICASAB 2019) 26.02.2019 tru.jpg#asset:4987


Аграрен факултет при Тракийски университет, Стара Загора, България организира ежегодната научна конференция:

International Conference on Agricultural Science and Business 2019 (ICASAB 2019)
30-31 Май 2019 г. Стара Загора, България

Уважаеми колеги,
От името на Организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в Международна научна конференция „Аграрна наука и бизнес“, която ще се проведе на 30-31 Май 2019 г. в гр. Стара Загора, България.

Целта на ICASAB 2019 е разпространението на нови знания и добри практики в областта на аграрните, биологическите и технически науки, засилването на връзките между различните университети и научни институти в България и чужбина, както и изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието.  

ICASAB 2019 насърчава подаването на научни трудове в различните направления на аграрните наука и свързаните с нея дисциплини.

Важни дати:

Краен срок за регистрация и резюме/та на английски език: 30 април 2019 г.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ, ПОСЕТЕТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА/