Общежития

НАСТАНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА  УЧЕБНАТА 2021-2022г.

Молим Ви,  при неяснота да се свържете с нас:  

0889904088 - Невена Стоилова
0878504076 - Петър Андонов

I.СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  
(за студенти от I-ви до IV-ти курс,  магистри и докторанти)
От 19.07.2021г.  до 06.08.2021г. вкл.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление-декларация, с успех  за учебната 2020-2021г.(зимен + летен семестър) и невзети изпити за целият период на обучение.
2. Уверение, заверено от съответния деканат за записан зимен семестър на 2021-2022г
( уверението се представя при настаняване в общежитие )

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ  I-IV КУРС:
• Студентите от първи курс нанасят бала, с който са приети в заявление-декларацията.
• Студентите платено обучение също имат право да кандидатстват за общежитие, като ще бъдат класирани и настанени след студентите, които са държавна поръчка и ще са на несубсидиран наем.

Студентите, държавна поръчка, без невзети изпити за целия период на обучение са с предимство при настаняването!   

ВАЖНО: БЕЗ КЛАСИРАНЕ се настаняват студенти представили следните документи: 

- КОПИЕ от смъртният акт на починал/и родител/и. 

- Решение от ТЕЛК, удостоверяващо нетрудоспособност мин. 70%.
 
- Протокол за награда/участие в Националното състезание „Млад фермер” (само за студенти от I-ви курс). 

Може да заявите желанието си, съответно за общежитие, стая или съквартирант – изписано собственоръчно върху заявление-декларацията.

Всички първокурсници ще бъдат настанени в общежитие!

III. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

В кабинет №128 на Студентски съвет до кандидат-студентски офис на Аграрен университет– Пловдив, Факултет по Лозаро – градинарство 

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ 
9:00ч. –12:00ч.
13:00ч. - 16:00ч.
( Понеделник - Петък)

Документи могат да бъдат изпратени и по пощенски път или куриер
на следния адрес:
гр. Пловдив – ПК 4000
Аграрен университет – Пловдив
Бул. Менделеев 12
За Студентски съвет

IV.КЛАСИРАНЕ

1. Класирането се извършва на база успех и брой невзети изпити.
2.Обявяване на класирането на сайта на Студентски съвет при АУ-Пловдив - https://austudents.eu/accomoda... или сайта на Аграрен университет Пловдив -  www.au-plovdiv.bg  -   от 16.08 до 20.08.2021г.
3. Настаняване по следният график:
 Студенти IV-ти курс, докторанти и пребиваващи през летния период студенти                 -      23.08.2021г.
 Студенти III-ти курс          -      24.08.2021г.
 Студенти II-ри курс           -      24.08.2021г. 
 Студенти  I-ви курс            -      25.08, 26.08 и 27.08.2021г.   

Студентите, които кандидатстват за общежитие за учебната 2021-2022г. ще бъдат настанявани в Чайка 1 и Чайка 3 (без Чайка 2)

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО  
8:00 – 15:00 часа
В КАБИНЕТ №128  НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
(с/у деканат на Лозаро-градинарски факултет)

Важно:
1. ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЯВИТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАТИ ИЗПРАТЕТЕ ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ!
2. ПРИ НЕЯВЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ - СТУДЕНТЪТ  ГУБИ МЯСТОТО  СИ. 
3. СТУДЕНТИ, КОИТО ИМАТ НАКАЗАНИЯ С ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА СЪОТВЕТНОТО ОБЩЕЖИТИЕ!
4. ПРОТОКОЛИ ЩЕ БЪДАТ ИЗИСКАНИ ОТ ССО ЗА НАПРАВЕНИ ПРОВЕРКИ И НАРУШЕНИЯ.