Прием 2017/2018

МАГИСТЪРСКИ КУРС   СПН/СОВО ДПН/СОВО ДПН/ДОВО ПБ
Агробизнес редовно обучение        
задочно обучение        
Бизнес администрация задочно обучение    разпис    
Биологично земеделие и растителна защита задочно обучение      разпис  
Екология на селищни системи   задочно обучение      разпис  
Земеделска техника   задочно обучение        
Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони   задочно обучение  разпис    разпис  
Лозарство с основи на винарството задочно обучение      разпис  
Международен магистърски курс Растителна защита задочно обучение        
Минерално хранене и торене на растенията редовно обучение        
Растениевъдна продукция задочно обучение      разпис  
Растителна защита редовно обучение        
задочно обучение  разпис  разпис  разпис  
Селекция и репродукция на животните редовно обучение        
задочно обучение  разпис    разпис  
Управление на туризма задочно обучение  разпис разпис разпис  
Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни задочно обучение        
Финансов мениджмънт и счетоводство задочно обучение    разпис  разпис