Прием 2018/2019

СпециалностФорма на обучениеРъководител на курсаГрафикРазпис
Агробизнесредовна форма проф. д-р Димитър Грековграфик


график
ДПН/ДОВО

СПН/СОВО
Селекция и репродукция на животнитередовна формапроф. д-р Васил Николовграфик
Селекция и репродукция на животнитезадочна формапроф. д-р Васил Николовграфик
Растениевъдна продукциязадочна формапроф. д-р Танко КолевРАЗПИС
Лозарство с основи на винарствоторедовна формадоц. д-р Валентин БамбаловРАЗПИС
Декоративни растения и ландшафтен дизайнзадочна формадоц. д-р Валерия ИвановаРАЗПИС
Растителна защитаредовна формадоц. д-р Милена Димоваграфик
Растителна защитазадочна формадоц. д-р Недялка ПалагачеваграфикРАЗПИС
Растителна защитазадочна формагл. ас. д-р Мария ВитановаграфикРАЗПИС
Растителна защитазадочна формапроф. д-р Щелияна Калиноваграфик
Растителна защитазадочна формагл. ас. д-р Нешка ПиперковаграфикРАЗПИС
Plan Medicineзадочна формапроф. д-р Вили Харизановаграфик


ДПН ДОВО

ДПН СОВО
Мениджмънт на растителната защитаредовна формапроф. д-р Щелияна КалиноваграфикРАЗПИС
Мениджмънт на растителната защитазадочна формапроф. д-р Щелияна Калиноваграфик
Екология на селищни системизадочна формадоц. д-р Екатерина ВълчеваграфикРАЗПИС
Опазване на биологичното разнообразиередовна формадоц. д-р Татяна БилеваграфикРАЗПИС
Устойчиво природоползване и екологичен туризъмредовна формапроф. д-р Диана КиринграфикРАЗПИС
Икономика и управление на европейското земеделие и селски районизадочна формапроф. д-р Алекси Алексиев
Финансов мениджмънт и счетоводствозадочна формадоц. д-р Ваня Георгиева
Бизнес администрациязадочна формапроф. д-р Нели БенчеваРАЗПИС
Управление на туризмазадочна формадоц. д-р Красимир АлександровграфикРАЗПИС