Прием 2019/2020

СпециалностФорма на обучениеРъководител на курсаГрафикРазпис
Растителна защитаредовна формадоц. д-р Мирослав ТитяновГрафикДПН/СОВО
СПН/СОВО
Растителна защита задочна формадоц. д-р Недялка Палагачева
Разпис
Растителна защитазадочна формагл. ас. д-р Нешка ПиперковаРазпис
Растителна защитазадочна формадоц. д-р Даниела АтанасоваРазпис
Растителна защитаредовна формаДПН/ДОВО 
Plant Medicineзадочна формапроф. д-р Вили ХаризановаРазпис
Мениджмънт на растителната защитапроф- д-р Щелияна КалиноваГрафикРазпис
Екология на селищни системиредовна формадоц. д-р Екатерина ВълчеваГрафикРазпис
Лозарство с основи на винарствоторедовна формадоц. д-р Валентин БамбаловСПН/СОВО

ДПН/ДОВО
Земеделска техниказадочна формадоц. д-р Димитър КехайовРазпис
Управление на туризмадоц. д-р Красимир АлександровРазпис