Прием 2020/2021

СпециалностФорма на обучениеРъководител на курсаГрафикРазпис
Овощарство-производство и управление на продукциятаредовна формапроф. д-р Валентин Личев

Разпис
Земеделска техника
задочна формадоц. д-р инж. Димитър КехайовРазпис
Plant medicineзадочна формапроф. д-р Вили ХаризановаГрафикРазпис
Устойчиво природоползване и екологичен туризъмредовна формапроф. д-р Диана КиринГрафикРазпис
Растителна защита (СОВО/СПН)задочна формагл.ас. д-р Катя ДимитроваГрафикРазпис
Растителна защита (СОВО/ДПН)задочна формадоц. д-р Мирослав ТитяновГрафикРазпис
Растителна защита (ДОВО/ДПН и ПБ)задочна формадоц. д-р Анна КароваГрафикРазпис
Растителна защита (ДОВО)задочна формагл. ас. д-р Мария ВитановаГрафикРазпис
Екология на селищни системиредовна формадоц. д-р Екатерина ВълчеваГрафикРазпис
Селекция и репродукция на животните (СОВО)редовна формапроф. д-р Васил НиколовРазпис
Селекция и репродукция на животните (ДОВО)задочна формапроф. д-р Васил НиколовРазпис
Финансов мениджмънт и счетоводствозадочна формадоц. д-р Ваня ГеоргиеваРазпис
Икономика и управление на европейското земеделие и селски районипроф. д-р Иван Пенов
Разпис
Управление на турзимадоц. д-р Красимир АлександровРазпис