Класиране и записване

ГРАФИК

На основните етапи на класиране и записване
на студенти в Аграрен университет – Пловдив
за учебната 2019/2020 г.

Обявяване на първо класиране до 10 юли 2019 г. 
Срок за записване след първото класиране -  11, 12 и 13 юли 2019 г. 
Подаване на заявление  за участие във второ класиране - 11, 12 и 13 юли 2019 г. 

Обявяване на второ класиране до 15 юли 2019 г. 
Срок за записване след второто класиране - 16 и 17 юли 2019 г. 
Подаване на молба за участие в трето класиране 16 и 17 юли 2019 г.  

Обявяване на трето класиране до 18 юли 2019 г.  
Срок за записване след третото класиране - 19 и 20 юли 2019 г.  
Подаване на молба за участие в допълнително класиране - 22 до 26 юли 2019 г. 

Обявяване на първото допълнително класиране до 31 юли 2019 г. 
Срок за записване след първо допълнително класиране 01 и 02 август 2019 г.