Класиране и записване

ГРАФИК

на основните етапи на класиране и записване
на студенти в Аграрен университет – Пловдив
за учебната 2020/2021 г.

Обявяване на първо класиране до 08 юли 2020 г. 
Срок за записване след първото класиране -  09, 10 и 11 юли 2020 г.
Подаване на заявление  за участие във второ класиране- 09, 10 и 11 юли 2020 г.

Обявяване на второ класиране до 13 юли 2020 г.
Срок за записване след второто класиране- 14 и 15 юли 2020 г.
Срок за записване след второто класиране- 14 и 15 юли 2020 г.

Обявяване на трето класиране до 16 юли 2020 г.
Срок за записване след третото класиране- 17 и 18 юли 2020 г.
Заявяване на участие в допълнително класиране- 17 и 18 юли 2020 г.

Обявяване на първото допълнително класиране до 29 юли 2020 г.
Срок за записване след първо допълнително класиране 30 и 31юли 2020 г.