Предварителни и изнесени изпити

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И ИЗНЕСЕНИ ИЗПИТИ

За участие в изнесените и предварителните кандидатстудентски конкурсни изпити се подават следните документи:

  1. Молба по образец – попълва се на място  (в Аграрен университет или  в съответните бюра за прием на документи, или на място в ПГ, обявени за провеждане на изнесени изпити в деня на изпита).
  2. Лична карта – оригинал и ксерокопие (след справка оригиналът се връща).
  3. Картонче за предварителен изпит с отразен пореден номер – получава се на място (в Аграрен университет или съответните бюра за прием на документи).
  4. Документ за платена такса за участие в конкурсен изпит.

Информация относно дата и час на изпитите, можете да намерите на интернет страницата на университета.