Срокове за подаване на документи

ГРАФИК

за подаване на кандидатстудентски документи в 
АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ за учебната 2018/2019 г.

  • За явяване на допълнителните кандидатстуденстки изпити (документи се подават само в Аграрен университет - Пловдив) - 23 до 27.07.2018 г. 


Във връзка с удължения прием на молби за кандидатстване в АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ,

Учебно-информационният център ще приема документи и през м. Август.


Работно време на комисиите по прием на документи: 

от 8,30 до 16,30 часа