Срокове за подаване на документи

І. За кандидатстване с оценки от ДЗИ – от 10.06 до 05.07.2019 г. 
 
ІІ. За явяване на предварителни кандидатстудентски изпити – от 05.03. до 22.03.2019 г. 
 
ІІІ. За кандидатстване с явяване на конкурсен изпит – от 10.06 до 28.06.2019 г. 
 
ІV. За явяване на допълнителните кандидатстудентски изпити (документи се подават само в Аграрния университет – Пловдив) – от 22 до 26.07.2019 г.