Състезателни изпити

За кандидатстудентската кампания (КСК – 2018) Аграрният университет организира изнесени, предварителни, основни и допълнителни изпити.

На кандидатстудентски изпити могат да се явят всички кандидати, избрали да участват в прием – 2018 с конкурсен изпит. (За да участват в класирането, кандидати, завършили средно образование преди учебната 2007/2008 г., задължително се явяват на конкурсен изпит.)

Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви.

Кандидат-студентите имат право да се явят на конкурсен изпит на всяка обявена дата за провеждането му, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.