График за прием на документи, класиране и записване

Прием на документи за кандидати от други ВУ и за кандидати от АУ, дипломирани предходни учебни години17.09.2018 - 02.10.2018 г.
Прием на документи за кандидати на АУ дипломирани през основната сесия за текущата учебна година01.10.2018 - 04.10.2018 г.
КласиранеДо 09.10.2018 г.
Записване09.10.2018 - 11.10.2018 г.
Начало на учебната година за ОКС“Магистър“05.11.2018 г.