Доставка на лабораторна апаратура по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

18.05.2015

Предмет: Доставка на лабораторна апаратура по обособени позиции за нуждите на Аграрен университет – Пловдив", съобразно указания за участие и техническа спецификация посочваща конкретните обособени позиции.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, ..ългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

18.05.2018г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

18.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /DOC/

18.05.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/