Доставка на микровълнова система за минерализация на проби

17.10.2015

Предмет: Доставка на Микровълнова система за минерализация на проби, с минимални технически характеристики: 

  • Автоматизирана микровълнова система за разлагане на проби в затворени съдове.
  • Фронтално въвеждане на ротора в работната камера на системата.
  • Единичен, двоен или многостепенен магнетрон със система за защита на магнетрона от отразена енергия.
  • Система за едновременен двоен температурен контрол на процесите в съдовете чрез влакнесто-оптична сонда разположена в контролен съд и външен инфрачервен сензор/сензори за следене на температурата във всички съдове.
  • Възможност за разбъркване на пробите в съдовете.
  • Многослойно химически резистивно покритие на камерата на системата.
  • Вградена автоматична система за вентилиране на камерата.
  • Вградена библиотека с методики за анализ.
  • Възможност за изграждане на потребителски библиотеки.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

17.10.2015г. - РЕШЕНИЕ

17.10.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /DOC/

17.10.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/