Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив

02.09.2015

Предмет: Инженеринг – проектиране и изграждане на стоманено-стъклена оранжерия с 2 врати за нуждите на Аграрен университет–Пловдив, съобразно техническа спецификация и количествена сметка посочващи конкретните видове дейности, приложени към документацията за участие.

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

02.09.2015г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

02.09.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

02.09.2015г. - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

02.09.2015г. - КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

02.09.2015г. - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

02.09.2015г. - ОБРАЗЦИ