Почистване и риголване на поле на Аграрен университет – Пловдив

06.02.2015

Предмет: За нуждите на Аграрен университет - Пловдив следва да се извърши почистване от отпадъци, храсти, диви дървета и саморасляци на опитно поле, разположено в южната част на двора на Университета – гр. Пловдив, в близост до бул. Менделеев №12. 

Възложител: Аграрен Университет - гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396

06.02.2015г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

06.02.2015г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

06.02.2015г. - ПРИЛОЖЕНИЕ

9.02.2015г. - Отговор на въпроси по чл.101б, ал.6 от ЗОП