Профил на купувача

Доставка на материали за изграждане на телена конструкция на ново лозе с площ от 76,231 дка

Доставка на материали за изграждане на телена конструкция на ново лозе с площ от 76,231 дка, разположено в базата на Аграрен Университет, намираща се в землищата на с. Брестник и гр. Куклен, финансирано по Договор №201356/27.05.2013 между Държавен Фонд Земеделие - Разплащателна Агенция и Аграрен Университет - Пловдив 

Почистване и риголване на поле на Аграрен университет – Пловдив

Предмет: За нуждите на Аграрен университет - Пловдив следва да се извърши почистване от отпадъци, храсти, диви дървета и саморасляци на опитно поле, разположено в южната част на двора на Университета – гр. Пловдив, в близост до бул. Менделеев №12. 

Профил на купувача

ОСНОВНИ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА