Извънредни изпити

ДисциплинаПреподавателДата на  провеждане на изпитаЗала за провеждане на изпита
Агрохимия проф. д-р Св. Костадинова10.09.2019 г.
9,00 ч.
Генетикадоц. д-р Б. Божинов09.09.2019 г.
11,00 ч.
зала 7
ФА
Селекция и семепроизводство доц. д-р М. Марчева09.09.2019 г.
11,00 ч.
Биохимия гл. ас. д-р В. Петров09.09.2019 г.
14,00 ч.
Биометрия доц. д-р Кр. Узунова10.09.2019 г.
10,00 ч.
зала 10
ФА
Общо земеделие и Хербологияпроф. д-р М. Димитрова10.09.2019 г.
8.30 ч.
зала 117
ФА
Общо земеделиедоц. д-р И. Желязков16.09.2019 г.
8,30 ч.
зала 117
ФА
проф. д-р М. Берова10,11 и 12 09.2019 г.
9.00 ч.
Пред 303 кабинет
ФА
Основи на земеделиетопроф. д-р И. Жалнов10.09.2019 г.
10.00 ч.
зала 117 
ФА
Растениевъдствопроф. д-р Т. Колев11.09.2019 г.
12,00 ч.
217 каб.
ФА
проф. д-р Н. Тахсин12.09.2019 г.
9,00 ч.
217 каб.
ФА
доц. д-р Д. Иванова 10.09.2019 г.
10,00 ч.
зала 317
ФА
Ботаникадоц. д-р Цв. Райчева11.09.2019 г.
10-11 ч.
зала 316Б
ФА
Ботаникадоц. д-р К. Стоянов11.09.2019 г.
9-10 ч.
зала 316Б
ФА
Агрометеорологиядоц. д-р К. Кузмова11.09.2019 г.
12-13 ч.
3 ауд.
ФА
Ботаникадоц. д-р Хр. Анастасов11.09.2019 г.
08,00 ч.
зала 316Б
ФА
доц. д-р А. Николова10.09.2019 г.
9-10 часа
зала 316Б
ФА
доц. д-р М. Лачева11.09.2019 г.
13.00 часа
1 ауд.
ФА