Ръководство и Състав

Директор

д-р Петя Георгиева

Членове

Мария Ишпекова

Рени Димитрова

Снежанка Стайкова