Демонстрационен център за нови технологии в селското стопанство

Демонстрационният център за нови технологии в земеделието е съвместна инициатива на Факултета по агрономство „Св. Димитър Солунски“ и Фондация „Америка за България“. Центърът е изграден със средства на Фондацията и обособен организационно с Решение на АС от 17.01.2014 г. Той осигурява възможности на академичната общност и фирмите, предлагащи технологии и техника за селското стопанство, да представят своите най-нови постижения пред студенти, преподаватели от различни университети, експерти на национално и местно ниво, земеделски производители, както и любители градинари. 

Центърът организира демонстрации, представящи най-съвременната техника и технологии в селското стопанство. Целта на представянията е да покажат ефективното използване на всички компоненти от пълния технологичен цикъл в условия, максимално близки до реалното производство. 

Студенти и организирани групи посещават демонстрационното поле, присъстват на всички извършвани практики и се запознават с иновационни селскостопански машини и технологии, предназначени за широка гама от дейности.

През 2015 г. в Центъра е изградена демонстрационна оранжерия за зеленчукови култури, с която допълнително се разширяват възможностите за представяне на новите технологии в селското стопанство.