Студенти

Предложение за Еразъм практика в хотели в Гърция

На вниманието на студентите от бакалавърска програма Аграрен туризъм и магистърска програма Управление на туризма

На 14 февруари от 10,30 ч. в 6-та аудитория /в сградата на Факултета по растителна защита/ представители на хотели в Гърция ще направят презентация за възможностите за провеждане на летен стаж в хотели в Гърция.

Крайният срок за кандидатстване за Еразъм практика в хотели в Гърция е 25 февруари 2019 г.

Повече информация за кандидатстването за Еразъм практика -  https://www.au-plovdiv.bg/e%D1...  


Студентите, одобрени за работа в селскостопанска ферма "Хейгроув" могат да кандидатстват за мобилност с цел практика по програма Еразъм+. 

Подаване на кандидатурите - от 19 ноември 2018 до 28 февруари 2019 г. 

Дати за изпит по английски език за студентите, които кандидатстват за Еразъм мобилност. Изпитите се провеждат в Департамент за езикова подготовка.

26.02.2019 от 13.00 ч. 
05.03.2019 от 13.00 ч.