Студенти

Кандидатстването за обучение по програма Еразъм+ за втори семестър на 2019-2020 академична година стартира на 10 септември 2019 г. 

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 31 октомври 2019 г.Изпит по английски език за студентите, които кандидатстват за Еразъм мобилност

24 окт. от 12,00 ч. в ДЕПС.