Студенти

Изпит по английски език за проверка на знанията на кандидатите за провеждане на Еразъм+ мобилност - 

14 декември 2018 г., от 12,00 ч. в Департамента за езикова подготовка


Студентите, одобрени за работа в селскостопанска ферма "Хейгроув" могат да кандидатстват за мобилност с цел практика по програма Еразъм+. 

Подаване на кандидатурите - от 19 ноември 2018 до 28 февруари 2019 г.