Студенти

Повече информация за кандидатстването за Еразъм практика -  https://www.au-plovdiv.bg/e%D1...  


Дати за изпит по английски език за студентите, които кандидатстват за Еразъм мобилност. Изпитите се провеждат в Департамент за езикова подготовка.

23 април 2019 от 13.00 ч. 
21 май 2019 от 13.00 ч.