Студенти

Кандидатстването за обучение по програма Еразъм+ за втори семестър на 2019-2020 академична година стартира на 10 септември 2019 г. 

Краен срок за кандидатстване: 11 октомври 2019 г.Датите за изпит по английски език за студентите, които кандидатстват за Еразъм мобилност, ще бъдат публикувани текущо през академичната година. Изпитите се провеждат в Департамент за езикова подготовка.