Студенти

Крайният срок за подаване на кандидатурите за обучение по програма Еразъм+ за втори семестър на академична 2018-2019 г. е 17 октомври 2018


Изпит по английски език за проверка на знанията на кандидатите за провеждане на Еразъм+ мобилност - 

15 октомври 2018 г., от 13,00 ч. в Департамента за езикова подготовка


Представители на ферма Хейгроув - Великобритания ще проведат интервю със студенти, желаещи да проведат практика в селскостопанска ферма Хейгроув на 12 ноември 2018 г. от 10,00 ч. 

За да бъдете допуснати до интервюто, е необходимо да се регистрирате предварително на 

https://www.haygrove.co.uk/recruitment/agri

Одобрените студенти, както и студентите, които вече са одобрени от селскостопанска ферма "Хейгроув" за провеждане на практика през следващата година, могат да кандидатстват за мобилност с цел практика по програма Еразъм+. 

Подаване на кандидатурите - от 19 ноември 2018 до 28 февруари 2019 г.