График за провеждане на вътрешни одити

График за провеждане на вътрешни одити за академичната 2017/2018 година

Централната комисия по качеството в АУ на свое заседание, проведено на 09.11.2017 г., с протокол № 25 прие график за тематични вътрешни одити по Факултети както следва:

От 27.11 - 30.11.2017 във Факултета по ОА и Факултета по РЗ
От 04.12 – 08.12.2017 във Факултета по ЛГ и  Факултета по АИ