Методичeски стандарти ОКС Бакалавър

Методически стандарти и процедури за разработване и поддържане на учебната документация

Форми образци на учебната документация ОКС Бакалавър

  • Приложение 1 - Учебен план
  • Приложение 2 - Учебна програма
  • Приложение 3 - График
  • Приложение 4 - Заявка до УИЦ
  • Приложение 5 - Седмичен разпис

Форми образци на учебната документация ОКС Магистър

  • Приложение 1
  • Приложение 2

Форми образци на учебната документация ОНС Доктор

  • Приложение 1