План график на предстоящи дейности пред ЦКК за 2018 година

Актуализиране на анкетите и приемане на АСм. февруари-март и периодично през годината
Анкети за качество на практическото обучение студенти - редовно обучением. април-май
Провеждане на външен одит на СУКм. юни-юли 
Анкети за качество на обучението на студентите – задочно обучением. август- септември
Обучение /курс/ за мениджър по управление на качеството  м.септември-октомври
Вътрешни одитори-курсм. ноември –декември
Анкети за качество на обучението на студентите – редовно обучение м ноември-декември
Процедура за Университетски анкети –разработване м. декември
Преглед от ръководството на СУКм.декември –м. януари 2019