Провеждане на конкурси за нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС