Внедрителски договори

ПроектВъзложителиРъководител
1/2019 Да се проследи влиянието продуктите на Тимак Агро върху развитието на слънчоглед  в условията на воден стресАГРО ИНОВЕЙШЪН ИНТЕРН. ФРАНЦИЯгл.ас. Н. Минев
10/2018 Технология за почвено и листно торене на лавандула, чрез продукти на Тимак Агро БългарияТимак агро България ЕАДгл.ас. Н. Минев
10/2019 Полски опит с 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
11/2018 Пионер семена България ЕООД. Залагане на полски опити в УОВБ на АУ-Пловдив, с цел изпитване на царевица, слънчоглед, рапица и други семена, предоставени от ВъзложителяПионер семена Б-я ЕООДпроф. Д. Греков
12/2019 Договор за покупка на услуги Агро иновейшън интернешънъл САСАГРО ИНОВЕЙШЪН ИНТЕРН. ФРАНЦИЯгл.ас. Н. Минев
13/2017 Полски опит с хибриди рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
14/2016 Разработване на паста и боя за производствени нуждиЛустро кеър ООДгл. ас. Д. Гънчев
14/2017 Полски опит с хибриди рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
15/2016 Създаване на парафинови книжкиЛустро кеър ООДгл. ас. Д. Гънчев
15/2017 Полски опит с хибриди рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
16/2018 Изпитване на 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
17/2017 Полски опити с пшеницаЛебозол Б-я ООДдоц. А. Севов
17/2018 Изпитване на 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
2/2017  Консултантски услуги и методична помощ - Северна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
2/2019 Договор за покупка на услуги Агро иновейшън интернешънъл САСАГРО ИНОВЕЙШЪН ИНТЕРН. ФРАНЦИЯгл. ас. Н. Минев
3/2018 Влияние на торенето и нови хербицидни препарати върху растежа, добива и заплевеляването при хибрид царевица на фирма ПионерПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
3/2019 Да се изведе полски опити с културите: царевица, слънчоглед и пшеница. Влияние на листно прилагани препаратиМеДи плюс Р ООДпроф. Ив. Янчев
4/2018 Вегетативен метод за размножаване на жълт смилСакар Гея ЕООДпроф. Ив. Янчев
4/2019 Да се проведе проучване върху ефикасността и селективността на хербицидни препарати  и комбинации при царевица, хибриди на ПионерПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
7/2018 Установяване влиянието на листно прилагани препарати при царевица, слънчоглед и пшеницаМеДи плюс Р ООДпроф. Ив. Янчев
8/2018 Установяване на ефекта на органичните и органо-минерални торове Italpollina, Guanito, Sonar върху продуктивността при пшеницаАгроном 1 Холдинг ЕООДгл. ас. Н. Минев
9/2019 Полски опит с 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
1/2018 Консултантски услуги и методична помощ при извеждане на демонстрационни опити с хибриди царевица на фирма Пионер в Северна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
2/2018 Консултантски услуги и методична помощ при извеждане на демонстрационни опити с хибриди царевица на фирма Пионер в Южна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
5/2019 Консултантски услуги и методична помощ при извеждане на производствени опити с хибриди царевица на фирма Пионер в Североизточна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
Лабораторен комплексСтопански организации от БългарияАграрен университет - Пловдив