Заключителна среща

Проект ACROSS – заключителна среща

Заключителната среща по проект ACROSS се проведе в Аграрния университет от 16 до 19 септември 2019 г. Партньорите от Петте партниращи университета  - Czech University of Life Sciences Prague (Прага, Чехия), Hochschule fur Agrar- und Umweltpadagogik  (HAUP) (Виена,  Австрия), Аеres University of Applied Sciences Wageningen, Educational faculty (AERES) (Вагенинген, Холандия), Humboldt-Universitaet zu Berlin (HU) (Берлин, Германия), Еcole Nationale Superieure de Formation de L’enseignement Agricole (ENSFEA) (Tулуза, Франция) присъстваха на официалната церемония по откриването на учебната година, а след това имаха и среща с Ректора на университета – проф. Янчева.

Отчете се участието на всяка страна в двете пролетни училища, организирани в рамките на проекта. От българска страна се включиха общо 8 млади асистенти, докторанти магистри и учители от професионални гимназии. Всички те имаха  възможност да разширят компетентностите си в посока интегриране на обучението за преодоляване на социални и екологични проблеми в ежедневната си педагогическа практика. Във второто училище в Баденвайлер, Германия, младите преподаватели се включиха активно в дуалната система на обучение, като преминаха за един ден практическо обучение в природен парк. Българските участници приеха предизвикателството да обучават в нестандартни условия, да се срещнат и мотивират имигранти, да решават  социални и екологични проблеми чрез обучението по професията.

В резултат на работата по проекта ще останат 8 пакета дидактически материали по теми, които са подбрани от участниците, и които директно могат да се ползват от интересуващите се (линк) на български език. В две части  представяме и пълния пакет от материали на английски език (линк).

Проф. Тоня Георгиева
Координатор на проекта