Национални проекти

  • Научноизследователски проект за фундаментални научни изследвания, финансиран от ФНИ 2016г.