Проекти, финансирани от Фонд Научни Изследвания (ФНИ)

ПроектВодеща организацияРъководителПартньори
ДО 02/2- Устойчива промяна в селското стопанство чрез екологично инженерство и оптимално използване на природните ресурси- СТАКАТОАграрен университетдоц. Т. БилеваИБЕИ-БАН
ДН 04/8-Подобряване на фиторемедиаци-онните практики чрез изучаване на процесите,влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор-растениеАграрен университетпроф. В. АнгеловаИнститут по овощарство-Пловдив,  УХТ-Пловдив
ДН 06/1- Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони на БългарияАграрен университетдоц. Ст. КръстевУХТ-Пловдив, Добруджански земеделски институт
ДН 16/8- Агробиологично проучване върху действието на биостимуланти и неорганични продукти за биоконтрол при земеделски култури в стресови условияАграрен университетпроф. А. Василевняма
ДН 15/11- Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в БългарияИнститут по аграрна икономика-Софиядоц. Д. АтанасовНБУ-София, Аграрен университет- Пловдив
ДН 16/4- Възможности за получаване на екологично чиста плодова продукция от костилкови овощни видове - слива, праскова и черешаИнститут по овощарство-Пловдив проф. Р. АндреевАграрен университет- Пловдив
ДКОСТ 01/1- Въздушният транспорт в България-фактор за икономическо и социално сближаване на регионитепрограма COSTпроф. Ст. ТодороваАграрен университет- Пловдив
КП-06-Н26/10- Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделиеИнститут по аграрна икономика - Софиядоц. П. БорисовИнститут по животновъдни науки –Костинброд,  Аграрен университет - Пловдив
КП-06-Н26/6- Репродуктивен потенциал,метаболитен и генетичен профил в условия in situ  и  ex situ на видове лечебни растения от българската флора с ресурсен дефицит-научна основа за тяхното отглеждане в култураИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАНгл.ас. Ив. СемерджиеваАграрен университет- Пловдив 
КП-06-ОПР03/12- Модел за устойчиво управление на градски почви чрез изграждане на буферни зелени площи около транспортните артерии с цел подобряване качеството на животПловдивски университетдоц. Ек. ВълчеваАграрен университет- Пловдив 
КП-06-АВСТРИЯ/7 - Разработване на технология за фитодобив на никел от серпентинни почви в БългарияПрограма за двустранно сътрудничество България - Австрияпроф. В. АнгеловаАграрен университет- Пловдив 
КП-06-ИП-КИТАЙ/2 - Устойчиво управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контролПрограма за двустранно сътрудничество България - Китайпроф. В. ХаризановаАграрен университет- Пловдив