Ръководство и състав

Директор

д-р Александър  Пелтеков

Състав:
д-р Денка Костова

инж.-хим. Мариана Цветкова 

инж.-хим. Емануил Петков

хим. Веска Кашорова

хим. Анелия Иванова 

хим. Иваничка Максимова

хим. Минка Златанова