Правила и процедура по организация, изпълнение, наблюдение и оценка на НИ сесии на ЦНИ

Правила и процедура по организация, изпълнение, наблюдение и оценка на научноизследователски проекти в рамките на научно-изследователската сесия на ЦНИТТЗИС на АУ.