News

Разпис дистанционна форма на обучение

Разпис дистанционна форма на обучение

Факултет по агрономство

Факултет по лозаро-градинарство

Факултет пораститлна защита и агроекология

Заповед удължаване на неработни дни

Заповед удължаване на неработни дни

Удължавам действието на мои Заповеди №РД-16-300/13.03.2020 г. и №РД-16-301/13.03.2020 г. до 01.05.2020 г. (включително).

На вниманието на преподвателите

На вниманието на преподвателите

 Извеждащи лекции по задължителни дисциплини през втори семестър.

АУ удължава Заповед на Ректора, издадена на 13 март 2020 до 12 Април 2020

АУ удължава Заповед на Ректора, издадена на 13 март 2020 до 12 Април 2020

Нова заповед ще бъде публикувана на интернет страницата на университета на 27.03.2020 г. Моля, проверете.

Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“

Възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване за ОКС „бакалавър“

Чрез системата за онлайн кандидатстване, която е достъпна на следния адрес:

www.apply.au-plovdiv.bg

Уважаеми кандидати за ОКС "магистър"

Уважаеми кандидати за ОКС "магистър"

Молим всички кандидати за ОКС "магистър" да изпратят имена, телефон, имейл и списък с желани специалности на следния имейл - apply@au-plovdiv.bg.