News

Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика"

Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика"

по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“

Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника

Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника

Международният университетски консорциум по аграрно инженерство организира Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника.

​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар

​Scientific Knowledge Services Ви кани на безплатен уебинар

Посветен на оценяването на научноизследователската дейност (Research Assessment).

Съобщение за докторанти

Съобщение за докторанти

Курс по Методика на обучението.

Разпис ОКС бакалавър - присъствена форма

Разпис ОКС бакалавър - присъствена форма

За студентите от 3 и 4 курс

II International Forum - Dialogue of Young Scientists: Science Talks

II International Forum - Dialogue of Young Scientists: Science Talks

On June 10, Kazakh National Agrarian University will host II International Forum "Dialogue of Young Scientists: Science Talks" in an online format with the support of the Foundation of the First President of the Republic of Kazakhstan–Elbasy. The Forum is dedicated to the 90th anniversary of Kazakh National Agrarian University.