News

Провеждане на конкурси за нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС - 2021 г.

Провеждане на конкурси за нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС - 2021 г.

ГРАФИК за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС  при АУ-Пловдив за 2021 г.

ON-LINE семинар „Перспективи пред повторното използване на водите за напояване в земеделието“

ON-LINE семинар „Перспективи пред повторното използване на водите за напояване в земеделието“

Аграрен Университет – Пловдив и екипът на проект SuWaNuEurope, имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на on-line семинар, който ще се състои на 26.01.2021 г. (вторник) от 9:00 ч. в платформа ZOOM.

Държавен изпит - Факултет по икономика

Държавен изпит - Факултет по икономика

Сесия на държавен изпит за всички специалности от факултета по Икономика.

Заповед

Заповед

РД 16-07/18.01.2021 г.

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Срок за подаване на документите:  29.01.2021 г. включително.

CORE Organic Cofund launches third research Call on 'Organic farming systems for improved mixed plant and animal production

CORE Organic Cofund launches third research Call on 'Organic farming systems for improved mixed plant and animal production

The EU has adopted ambitions targets to increase organic production as part of the European Green Deal indicated in the Farm to Fork and Biodiversity Strategies under the objective of 25% of the EU's agricultural land under organic farming by 2030.