News

Агрима ООД търси агроном

Агрима ООД търси агроном

За новосъздаваща се селскостопанска база в района на Бургас

Предстоящо почистване на Ботаническата градина

Предстоящо почистване на Ботаническата градина

25 юли 2020 г. (събота) от 9.00 ч. 

67-МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

67-МА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

23 Октомври 2020 г.

УХТ, Пловдив

ВИРТУАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ“

ВИРТУАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ“

24 юли 2020 г. от 11:00 до 13:00 ч.

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ

XХІХ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ за МЛАДИ УЧЕНИ

17 и 18 септември 2020 г. в ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград

Класиране и разпределение на средствата за допълнителнистипендии на докторанти

Класиране и разпределение на средствата за допълнителнистипендии на докторанти

Стипендии за докторанти