Student news

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНА ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ. РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА 2020-2021 АКАД. ГОДИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ В РЕДОВНА ФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ. РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА 2020-2021 АКАД. ГОДИНА

Учебни занятия за редовни студенти - втори семестър на 2020-2021  академична година

The AU Library provides remote access to the resources of the EBSCO platform.

The AU Library provides remote access to the resources of the EBSCO platform.

The AU Library provides remote access to the resources of the EBSCO platform https://search.ebscohost.com/

Fulbright Bulgaria - 3rd+ Grants for study, teaching and research

Fulbright Bulgaria - 3rd+ Grants for study, teaching and research

We are excited to invite all Bulgarian graduate students and young researchers, who seek to obtain an MA, MS or PhD degree in the STEM fields.

Virtual One Health International Bachelor and Master Summer School

Virtual One Health International Bachelor and Master Summer School

16 – 20 August 2021

Държавен изпит - Факултет по икономика

Държавен изпит - Факултет по икономика

Сесия на държавен изпит за всички специалности от факултета по Икономика.

Онлайн обучителен семинар на тема Дигитализация на работата с младежи – технологии, креативност и въздействие

Онлайн обучителен семинар на тема Дигитализация на работата с младежи – технологии, креативност и въздействие

20.01.2021, сряда, от 14:00 до 15:30 ч.