Student news

Конкурс за иновативна разработка

Конкурс за иновативна разработка

Конкурс за иновативна разработка (дипломна работа, реферат, курсов проект и т.н.) в областта на растителната защита

Регионални форуми "Влез в предизвикателството!"

Регионални форуми "Влез в предизвикателството!"

Влез в предизвикателството! е еднодневна интерактивна среща на Център „Ринкър“ с млади хора, които имат намерения или интерес към предприемачеството и устойчивите социални проекти.

Конкурс за предоставяне на иновативни бизнес идеи в сферата на агропредприемачеството

Конкурс за предоставяне на иновативни бизнес идеи в сферата на агропредприемачеството

Проявата е част от изпълнението на дейностите по проект AGROINNOECO, който се реализира с финансовата подкрепа на транснационална програма "Балкани - Средиземно море".

Аграрни стажове в САЩ

Аграрни стажове в САЩ

Cool Travel предлага платени стажове за агрономи и животновъди. ЗАПОВЯДАЙТЕ!

KWS Стажантска програма

KWS Стажантска програма

KWS селектира нови сортове и хобриди от повече от 160 години - с най-високо качество и вече в повече от 70 страни по света. Компанията принадлежи към водещите производители на семена в световен мащаб. Повече от 5.000 служители ежедневно работят, за да отговорят на нуждите на земеделието от добра реколта и стабилни добиви.

Покана за Университетска научна конференция

Покана за Университетска научна конференция

Уважаеми студенти, каним Ви да участвате в  университетска научна конференция.