Student news

International Summer School : Concepts and tools to engage in knowledge co-production and public participation

International Summer School : Concepts and tools to engage in knowledge co-production and public participation

6th - 10th of July 2020 | MSH Sud, Montpellier, France

Покана

Покана

Конференция за студенти от АУ – пловдив, 
Проект: 14-19 студентско научно творчество:  
„Биоикономика, селско стопанство и туризъм за по-добър живот“

проект „Студентски практики – фаза 2”

проект „Студентски практики – фаза 2”

Аграрен университет – Пловдив има удоволствието да Ви информира, че стартираха подготвителните дейности по проекта. Вече можете да правите Вашите регистрации на интернет адрес: https://praktiki.mon.bg/.

Национален конкурс за есе на тема: „Климатът се променя! А аз?" за ученици, студенти и докторанти

Национален конкурс за есе на тема: „Климатът се променя! А аз?" за ученици, студенти и докторанти

Конкурсът се организира от Информационният център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София, в рамките на проект СТАРБИОС2 (GA 709517), програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС.

Съобщение от катедра Овощарство

Съобщение от катедра Овощарство

Упражненията със студентите РЕДОВНО обучение за летен семестър на уч. 2019/2020 г. по следните дисциплини и специалности ще се провеждат както следва:

Курсове за докторанти

Курсове за докторанти

Методика на обучението и Бази данни.