Student news

IAAS набира нови членове

IAAS набира нови членове

Интернационална асоциация на студентите в аграрните науки IAAS набира нови членове.

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита

Ръководството на Аграрен университет – Пловдив, обявява прием за ОКС „Магистър“ САМО за специалност Растителна защита, за кандидати завършили в друга област на висше образование.

Summer School PLANT HEALTH AND QUALITY

Summer School PLANT HEALTH AND QUALITY

24th June - 12th July 2019
University of Angers (FRANCE)

IMRB International Summer school

Тhe International Summer school on «Environmental stress and chronic diseases», organised by the Mondor Biomedical Research Institute (IMRB).

​„Стипендии за Франция" за 2019 г. на Френският институт в България

​„Стипендии за Франция" за 2019 г. на Френският институт в България

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Interdisciplinary PhD summer school

Interdisciplinary PhD summer school

Maasmechelen, Belgium 
May 6-11, 2019