Student news

IMRB International Summer school

Тhe International Summer school on «Environmental stress and chronic diseases», organised by the Mondor Biomedical Research Institute (IMRB).

​„Стипендии за Франция" за 2019 г. на Френският институт в България

​„Стипендии за Франция" за 2019 г. на Френският институт в България

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Interdisciplinary PhD summer school

Interdisciplinary PhD summer school

Maasmechelen, Belgium 
May 6-11, 2019

XI Conference of Agronomy Students

XI Conference of Agronomy Students

XI Conference of Agronomy Students with international participation
will be held on 14-16 August 2019
at the Faculty of Agronomy in Čačak

Конкурси Докторанти 2018/2019 година

Конкурси Докторанти 2018/2019 година

Заявени конкурси  за  ДОКТОРАНТИ - български  граждани и граждани на ЕС за учебната 2018/2019 година по следните специалности.

Конкурси за докторантури

Конкурси за докторантури

Заявени   конкурси  за  ДОКТОРАНТИ - български  граждани и граждани на ЕС за учебната 2018/2019 година.