Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика"

Информационен ден - уебинар по "Малка грантова схема кръгова икономика" 05.06.2020

На 17.06.2020 г. Програмният оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, ще проведе онлайн УЕБИНАР по „Малка грантова схема кръгова икономика“.

До участие ще бъдат допуснати кандидати, които са попълнили регистрационна форма и са я изпратили най-късно до 11.06.2020 г. на следния адрес:  ea@moew.government.bg.

Дневен ред на събитието и по –подробна информация можете да намерите на интернет страницата на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство.