Покана за набиране на проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в България със средства от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Покана за набиране на проектни предложения по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в България със средства от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. 09.06.2020

Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии, продукти и решения, които да допринесат и за намаляване на емисиите на CO2 и въвеждане на енергийно ефективни производствени процеси. Очакваният резултат е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия под формата на растеж на оборота и нетната печалба и създаване на работни места. Целевата група на Програмата са предприятия от частния сектор, предимно МСП.

Общият размер на средствата за финансиране на проекти по тази покана е 10,061,000 евро.

Предложенията и документите към тях трябва да бъдат подадени на английски език до Иновация Норвегия чрез електронния портал, не по-късно от 30 септември 2020 г. 

За подробна информация натиснете тук.